Spredning og smitterisiko

Brennkopper er en smittsom sykdom som vanligvis forekommer om sensommeren og høsten, fra juli til september. Brennkopper smitter ved direkte kontakt mellom personer eller indirekte via gjenstander som har hatt direkte kontakt med smittebæreren. Spredning av brennkopper er derfor spesieltvanlig blant barn som leker. Ettersom brennkopper er svært smittsomt, kan spredning skje svært raskt i f.eks. førskoler og skoler. 

For å redusere smitterisikoen, er det viktig å ikke klø på sårene samt vaske hendene ofte ved kontakt med en smittet person. Unngå felles bruk av leker, tekstiler osv. for å unngå indirekte smittespredning. 

Det er viktig å påpeke betydningen av god hygiene ved brennkopper, da sykdommen smitter lett. Vær nøye med å alltid vaske hendene etter kontakt med et smittet hudområde. 

Brennkopper på førskoler og skoler
Førskoler og skoler er optimale miljøer for impetigobakterier. Den nære kontakten gjør at bakteriene lett kan spres mellom enkeltmennesker og at det starter en epidemi. Det kan være vanskelig å ha kontroll på smitten når barn deler leker og til en viss grad tekstilgjenstander.

Det svenske Läkemedelsverket anbefaler at man bruker engangsartikler i denne typen miljø i den grad det er mulig for å minimere bakteriespredning. På førskoler kan smitte av brennkopper minimeres ved:

  • – Mer opphold utendørs 
  • – Mindre barnegrupper
  • – God hygiene

Barn bør holdes hjemme fra førskole til koppene er tørket ut, sårskorpene har falt av og sårene er tilhelet. 
Det forekommer imidlertid ulike reglementer, avhengig av førskole. Som forelder er det derfor viktig å sette seg inn i disse instruksjonene. Barn tas vanligvis ut av førskole, da desom regel er såpass små at de i ikke forstår betydningen av blant annet renslighet. Skolebarn har en tendens til å gå på skolen til tross for smitte med brennkopper, da de forstår betydningen av å vaske hendene regelmessig og ikke klø på på sårene, men unngår aktiviteter som gymnastikk, bading og matlaging.      

 

Siden oppdatert 2016-01-13

Godt å vite

Brennkopper er en smittsom sykdom som vanligvis forekommer om sensommeren og høsten, fra juli til september.