Brennkopper

Brennkopper (Impetigo) er en smittsom overflatisk hudinfeksjon som fremfor alt rammer barn mellom 0-12 år, men også forekommer blant voksne. Brennkopper forekommer vanlig og forårsakes av bakteriene streptokokker og/eller stafylokokker. Det er ikke farlig å bli smittet med brennkopper, men ubehagelig. Man smittes med brennkopper både ved direkte og indirekte kroppskontakt. 

  • – 90 % av alle infeksjoner er forårsaket av bakterieformen stafylokokker.
  • – 10 % av alle infeksjoner er forårsaket av en kombinasjon av stafylokokker og streptokokker eller bare streptokokker. 

Der forekommer primær eller sekundær impetigo, og impetigo inndeles klinisk i to former, ikke-bulløs impetigo og bulløs impetigo. Primær impetigo kan utvikles på tilsynelatende normal hud, mens sekundær impetigo utvikles fra en hudskade som sår, eksem eller ved angrep av hodelus og skabb. Den ikke-bulløse formen for impetigo karakteriseres av en blemmedannelse som raskt brister og går over til gulaktige skorper. Bulløs impetigo innebærer at huden er rammet av en mer langvarig blemmedannelse som vanligvis forårsakes av en tidligere hudskade.    

Visse studier har påvist en geografisk inndeling av impetigosmitte. Brennkopper som stammer fra streptokokkbakterier forekommer mer i land der klimaet er varmt og fuktig. Den streptokokkformede smitten av brennkopper er nesten ikke-eksisterende i land med et mer regulert klima, der stafylokokkbasert impetigo dominerer i stedet. Uansett form for infeksjon, ikke-bulløs eller bulløs impetigo, så er det først og fremst barn opp til 12 år som rammes. De senere årene er det blitt stadig mer vanlig med bulløs impetigo. 

  • – Ikke-bulløs impetigo dannes som regel av stafylokokker eller gruppe A- streptokokker og kjennetegnes av rødhet i huden og dannelse av blemmer som raskt brister. Deretter dannes det en gul løstsittende skorpe som har en tendens til å være en honningfarget væske. Det kan forekomme en inflammasjon i huden rundt hudområdet der skorpen befinner seg. Ikke-bulløs impetigo forekommer først og fremst i ansiktet, rundt nese og munn, men kan også finnes på armer, ben og i hodebunnen. Det dannes ingen arr ved tilhelingen. Ved ikke-bulløs impetigo er det uvanlig med feber eller andre svekkende symptomer, men det kan forekomme lokal hevelse i lymfekjertler. 
  • – Bulløs impetigo dannes som regel av stafylokokker og er en potensielt mer alvorlig infeksjon med smerte og feber. Bulløs impetigo er mindre vanlig og kjennetegnes av en mer langvarig blemmedannelse. Blemmene kan bli inntil to centimeter store, og det kan ta flere dager før de brister. Etter erupsjonen av blemmene dannes det skorper som vanligvis har skarpe kanter og er restene av blemmen. Bulløs impetigo rammer først og fremst overkroppen og sprer seg raskt til andre hudområder. Denne formen for brennkopper kan oppstå fra hudlesjoner (hudforandringer som eksem, psoriasis og sår).

 

Siden oppdatert 2016-01-13

Godt å vite

Først og fremst barn opp til 12 år som rammes av brennkopper.