Symptomer

En infeksjon av brennkopper viser generelt symptomer i form av utslett, blemmer og sår. Utbrudd av brennkopper begynner som små kløende utslett som senere utvikles til gule bremmer eller væskende utslett, alt etter om man er rammet av ikke-bulløs impetigo eller bulløs impetigo.

Bakteriene som forårsaker brennkopper kan lettere få tak i fuktig og irritert hud, og derfor er utslettene vanlig rundt nese og munn. Hvis man ikke gjør noe med smitten, kan brennkopper spre seg til andre hudområder på kroppen.

Ved impetigoinfeksjoner som oppstår fra hudlesjoner (hudforandringer i form av eksem, sår m.m.) forekommer det også symptomer i form av feber, bindehinneinflammasjon, rødhet og avflakning av hudområder.

I vanskeligere tilfeller av impetigo forekommer det kløe og smerte. Det er vanlig at disse symptomene feiltolkes i første fase som en vanlig hudinfeksjon eller allergisk reaksjon. Dette skjer vanligvis før hudpartier løsner der det tidligere har vært rødhet. 

De barn og voksne som har en form for hudsykdom fra før er mer tilbøyelige til å utvikle brennkopper. Ved at enkeltpersoner klør på irritert hud, får bakterier et lettere miljø å formere seg i. For å forebygge en infeksjon med brennkopper, er det derfor svært viktig å holde god hygiene.  

 

Siden oppdatert 2016-01-13

Godt å vite

Bakteriene som forårsaker brennkopper kan lettere få tak i fuktig og irritert hud.